Phạm Thoại bị ví là ‘cậu bé chăn cừu’ khi tổ chức đám cưới để l.ừa bạn bè: “Lúc cưới thật chả ai thèm đến”

Phạm Thoại bị ví là ‘cậu bé chăn cừu’ khi tổ chức đám cưới để l.ừa bạn bè: “Lúc cưới thật chả ai thèm đến”

“Trò đùa” quá tay của Phạm Thoại khiến cư dân mạng cảm thấy không được tôn trọng, trở thành trò đùa MXH.

btvthuha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *